Metodika

Přejít do nápovědy

V případě, že si nebudete vědět rady, přečtěte si:

nápovědu

metodická doporučení,

odpovědi na často kladené dotazy

 

Pokud ani jedno nepomůže, obraťte se na uživatelskou podporu prostřednictvím tohoto formuláře

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které se týkají administrativy odboru, práce s IS, metodiku pro dotační řízení, případně další dokumenty.

 

Prezentace ze semináře pro žadatele, které podrobně popisují metodiku i zpracování žádosti v IS najdete vlevo v menu Prezentace.

Dokumenty ke stažení týkající se aktuálně otevřených programů naleznete vlevo v menu Ke stažení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace o výzvě MŠMT na Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin najdete na těchto stránkách MŠMT

Vlastní žádost je tvořena webovým formulářem, který obsahuje všechny podstatné položky pro výpočet celkové požadované částky na právnickou osobu.

Po vyplnění žádosti ji žadatel uzavře v systému a následně:

  • vygeneruje vlastní PDF žádost,
  • vytiskne,
  • potvrdí statutární orgán právnické osoby podpisem a razítkem.

Vytištěnou a potvrzenou žádost zašle v písemné podobě nebo datovou zprávou:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení základního vzdělávání a mládeže

Mgr. Hana Cetlová

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

Obálka musí být označena, a to v levé části nápisem pro I. období „Výzva na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin 2021

ID datové schránky:

vidaawt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ najdete na těchto stránkách MŠMT

Vlastní žádost je tvořena webovým formulářem, který obsahuje všechny podstatné položky pro výpočet celkové požadované částky na právnickou osobu.

Po vyplnění žádosti ji žadatel uzavře v systému a následně:

  • vygeneruje vlastní PDF žádost,
  • vytiskne,
  • potvrdí statutární orgán právnické osoby podpisem a razítkem.

 

Vytištěnou a potvrzenou žádost zašle v písemné podobě nebo datovou zprávou:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání – 21

Oddělení základního vzdělávání - 210

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

Obálka musí být označena, a to v levé části nápisem pro I. období „ROMA SŠ a VOŠ leden - červen 2021

ID datové schránky:

vidaawt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro Podporu integrace romské menšiny najdete na těchto stránkách MŠMT

Vlastní žádost je tvořena webovým formulářem, který obsahuje všechny podstatné položky pro výpočet celkové požadované částky na právnickou osobu.

Po vyplnění žádosti ji žadatel uzavře v systému a následně:

  • vygeneruje vlastní PDF žádost,
  • vytiskne,
  • potvrdí statutární orgán právnické osoby podpisem a razítkem.
  • vyplní formulář čestného prohlášení (příloha č.7)

Vytištěnou a potvrzenou žádost + čestné prohlášení zašle v písemné podobě nebo datovou zprávou, nebo doručí osobně  na adresu:

Mgr. Hana Cetlová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání – 21

Oddělení základního vzdělávání - 210

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

ID datové schránky:

vidaawt

Obálka musí být označena, a to v levé části nápisem pro II. období „ROMA PIRM 2021