Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačních titulech na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a Podporu integrace romské menšiny, které vyhlašuje MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje o organizaci a v menu PROJEKTY vkládají žádosti o dotaci. K tomu doporučujeme využít aktuální informace v menu ATUALITY a METODIKA. Nápovědu najdete ve stejnojmenném MENU.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Otevření podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2020

Informační systém pro podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny. Podávání žádostí prostřednictvím online formuláře bude uzavřeno 10.1.2020.

Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. 

Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou, datovou schránkou, nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 17.1.2020.

dne 5.12.2019

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2020

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období leden-červen 2020 probíhá od 29.11.2019 do 8.1.2020. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

 

dne 29.11.2019

Semináře pro žadatele v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských studentů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání připravilo sérii seminářu pro žadatele v rámci dotační výzvy Podpora sociálně znevýhodnéných romských žáků SŠ, konzervatoří a VOŠ.

Z kapacitních důvodů je k účasti na semináři nutná rezervace.

Bližší informace a registrační formulář naleznete zde.

dne 11.10.2019

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2019

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období září-prosinec 2019 probíhá od 27.5.2019 do 28.6.2019.

Další informace jsou dostupné zde.

dne 27.5.2019

Výsledky výzvy programu na Podporu znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2019

MŠMT schválilo rozdělení podpory sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ na období leden – červen 2019.

dne 24.4.2019

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy