Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci ve výzvách na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a konzervatoří, Podporu integrace romské menšiny, a Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje o organizaci a v menu PROJEKTY vkládají žádosti o dotaci. K tomu doporučujeme využít aktuální informace v menu ATUALITY a METODIKA. Nápovědu najdete ve stejnojmenném MENU.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2021

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období září-prosinec 2021 probíhá do 30.7.2021. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

Aktualizaci výzvy na období září - prosinec naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/roma-ss-a-vos

Touto aktualizací byl mj. prodloužen původní termín sběru žádostí z 30.6. na 30.7.2021!!!!.

Pokud se týče vložení vyúčtování za období leden - červen, vyčkejte prosím. Informaci o možnosti vložení dokumentu obdržíte na Vaši e-mailovou adresu.

dne 31.5.2021

Vyúčtování programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2020

Pro vyúčtování projektů z programu ROMA SS - září-prosinec 2020 je potřeba k projektu nahrát:

1. Závěrečnou zprávu; 2. Vyúčtování; 3. Vypořádání se státním rozpočtem

Vzory formulářů jsou ke stažení zde (ve skupině dokumentů z roku 2020).

V souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace je příjemce povinen vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem nahrát do systému a zaslat v listinné podobě na adresu MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha nebo elektronicky do datové schránky MŠMT – vidaawt, a to nejpozději ve lhůtě 15. 2. 2021. Doporučujeme však nahrání i zaslání provést v dřívějším termínu, a to do 31. 1. 2021.

dne 5.1.2021

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2021

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období leden-červen 2021 probíhá do 29.1.2021. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

 

dne 31.12.2020

Otevření podávání žádosti ve Výzvě na Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 8. ledna 2021.

dne 4.12.2020

Otevření podávání žádostí ve výzvě Podpora integrace romské menšiny v roce 2021

Informační systém pro podávání žádostí v rámci výzvy Podpora integrace romské menšiny.

Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. 

Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou, datovou schránkou, nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 8.1.2021.

dne 4.12.2020

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy