Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci ve výzvách na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a konzervatoří, Podporu integrace romské menšiny, a Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje o organizaci a v menu PROJEKTY vkládají žádosti o dotaci. K tomu doporučujeme využít aktuální informace v menu ATUALITY a METODIKA. Nápovědu najdete ve stejnojmenném MENU.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2022

Termín spuštění programu na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ROCE 2022 je z technických důvodů posunut na 31. 5. 2022. Uzávěrka podání příjmu projektů do výzvy zůstává 30. 6. 2022. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

Výzvu naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/roma-ss-a-vos

 

dne 24.5.2022

Upozornění k probíhající formální kontrole výzvy ROMA PIRM 2022

Dle platného znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e) žadatel o dotaci musí nově dokládat přílohu ve formě úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (ve výzvě uvedeno v bodě 8.1.f).

dne 20.5.2022

Dotační výzva na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji v roce 2022 byla zveřejněna

Odkaz na vyhlášení výzvy na internetových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-podporu-zvyseni-ucasti-deti-na-skolnim-stravovani-2022

Výzva byla otevřena ve čtvrtek dne 19.5.2022. Uzávěrka podání projektů do výzvy je 19.6.2022.

dne 17.5.2022

Otevření podávání žádostí ve výzvě Podpora integrace romské menšiny v roce 2022

Informační systém pro podávání žádostí v rámci výzvy Podpora integrace romské menšiny v roce 2022 byl spuštěn.

Bližší informace k Výzvě, způsobu podání žádostí, aj. naleznete na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/integrace-romske-komunity

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 8. května 2022.

dne 8.4.2022

Otevření podávání žádosti ve Výzvě na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022.

Výzvu naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-mensiny-2022

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 19. dubna 2022. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

dne 19.3.2022

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy