Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci ve výzvách na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a konzervatoří, Podporu integrace romské menšiny, a Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje o organizaci a v menu PROJEKTY vkládají žádosti o dotaci. K tomu doporučujeme využít aktuální informace v menu ATUALITY a METODIKA. Nápovědu najdete ve stejnojmenném MENU.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Otevření podávání žádosti ve Výzvě na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023

MŠMT vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023.

Výzvu včetně příloh naleznete na adrese https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-mensiny-2023

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 20. března 2023. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

dne 16.2.2023

Výzva Program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ v roce 2023, výzva Podpora integrace romské menšiny v roce 2023, výzva Podpora účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2023

Dne 3. února 2023 MŠMT vyhlásilo dotační program Podpora účasti dětí na přeškolním vzdělávání na rok 2023 (naleznete zde).

Na této stránce si můžete stáhnout text výzvy ve formátu PdF a 4 přílohy ve Wordu a v Excelu:

Příloha č. 1: Žádost o zařazení do programu

Příloha č. 2: Závěrečná zpráva

Příloha č. 3: Avízo o vratce

Příloha č. 4: Avízo o vratce _kraje

Žádost musí být podána nejpozději do 6. března 2023.

Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

 

Dne 20. ledna 2023 MŠMT vyhlásilo dotační program Podpora sociáně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2023 (naleznete zde).

Na této stránce si můžete stáhnout text výzvy ve formátu PdF a 5 příloh ve Wordu a v Excelu:

Příloha č.1: Žádost o zařazení do programu

Příloha č. 2a Avízo o vratce (mimo veř. školy)

Příloha č. 2b Avízo o vratce (kraj). 

Příloha č. 3 Vyúčtování

Přílohga č. 4 Závěrečná zpráva

Žádost musí být podána nejpozději do 20. února 2023.

Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Dne 13. ledna 2023 MŠMT vyhlásilo dotační program Podpora integrace romské menšiny na rok 2023 (naleznete zde).

Na této stránce si můžete stáhnout text výzvy ve formátu PdF a 6 příloh ve Wordu:

Příloha č. 2: Popis projektu

Příloha č 3a: Podrobný rozpočet projektu - školy v rejstříku

Příloha č. 3b: Podrobný rozpočet projektu - ostatní organizace mimo školský rejstřík

Příloha č. 4a: Vyúčtování účelové dotace

Příloha č. 5: Kritéria pro posouzení projektu (k informaci žadatelům)

Příloga č. 6: Avízo o vratce

Žádost musí být podána nejpozději do 15. února 2023.

Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

 

dne 12.1.2023

Podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2022

Termín spuštění programu na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ROCE 2022 je z technických důvodů posunut na 31. 5. 2022. Uzávěrka podání příjmu projektů do výzvy zůstává 30. 6. 2022. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

Výzvu naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/roma-ss-a-vos

 

dne 24.5.2022

Upozornění k probíhající formální kontrole výzvy ROMA PIRM 2022

Dle platného znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e) žadatel o dotaci musí nově dokládat přílohu ve formě úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (ve výzvě uvedeno v bodě 8.1.f).

dne 20.5.2022

Dotační výzva na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji v roce 2022 byla zveřejněna

Odkaz na vyhlášení výzvy na internetových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-podporu-zvyseni-ucasti-deti-na-skolnim-stravovani-2022

Výzva byla otevřena ve čtvrtek dne 19.5.2022. Uzávěrka podání projektů do výzvy je 19.6.2022.

dne 17.5.2022

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy