Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačních titulech na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a Podporu integrace romské menšiny, které vyhlašuje MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje o organizaci a v menu PROJEKTY vkládají žádosti o dotaci. K tomu doporučujeme využít aktuální informace v menu ATUALITY a METODIKA. Nápovědu najdete ve stejnojmenném MENU.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Otevření podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2019

Dnes (7.12.2017) byl otevřen informační systém pro podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny. Podávání žádostí prostřednictvím online formuláře bude uzavřeno 11.1.2019. Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou, datovou schránkou, nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 14. 1. 2019 do 14 hod.

Bližší informace včetně textu vyhlášení naleznete na těchto stránkách MŠMT

dne 7.12.2018

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2019

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období leden-červen 2019 probíhá od 5.11.2018 do 5.12.2018.

Další informace jsou dostupné zde.

dne 5.11.2018

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2018

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn. Další informace jsou dostupné zde.

 

dne 29.5.2018

Dotační program pro podporu romských žáků SŠ a VOŠ spuštěn

Dotační program "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří
a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2018" byl spuštěn.

Kompletní dokumentace vyhlášení naleznete na stránkách MŠMT.

 

dne 22.11.2017

Otevření podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2018

Dnes (6.11.2017) byl otevřen informační systém pro podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny. Podávání žádostí prostřednictvím online formuláře bude uzavřeno 23.11.2017. Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 24. 11. 2017 do 14 hod.

dne 6.11.2017

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy