Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačních titulech na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a Podporu integrace romské menšiny, které vyhlašuje MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje o organizaci a v menu PROJEKTY vkládají žádosti o dotaci. K tomu doporučujeme využít aktuální informace v menu ATUALITY a METODIKA. Nápovědu najdete ve stejnojmenném MENU.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2018

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn. Další informace jsou dostupné zde.

Dále je možné stáhnout:

text výzvy

a přílohy:

- č.1.: žádost o zařazení do výzvy

- č.2.: čestné prohlášení

- č.3.: souhlas se zpracováním údajů

dne 29.5.2018

Dotační program pro podporu romských žáků SŠ a VOŠ spuštěn

Dotační program "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří
a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2018" byl spuštěn.

Kompletní dokumentace vyhlášení naleznete na stránkách MŠMT.

Speciálně upozorňujeme na čl. 8 vyhlášení:

Zvláštní ustanovení

4) Žadatel je povinen k žádosti dále připojit

- čestné prohlášení o existenci či neexistenci dluhu vůči státnímu rozpočtu, včetně informace, zda se za poslední tři roky dopustil porušení rozpočtové kázně, a pokud ano, v jaké výši mu byl vyměřen odvod a zda jej již uhradil nebo mu byl prominut, nebo že se porušení rozpočtové kázně nedopustil, a dále

- doklad o vlastnictví bankovního účtu, na který má být dotace odeslána,

- doklad o ustavení statutárního orgánu nebo plná moc a výpis z rejstříku, který dokládá vznik žadatele.

 

dne 22.11.2017

Otevření podávání žádostí v DP Podpora integrace romské menšiny v roce 2018

Dnes (6.11.2017) byl otevřen informační systém pro podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny. Podávání žádostí prostřednictvím online formuláře bude uzavřeno 23.11.2017. Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 24. 11. 2017 do 14 hod.

Bližší informace včetně textu vyhlášení naleznete na těchto stránkách MŠMT

dne 6.11.2017

IS pro podávání žádostí o dotace na září - prosinec 2017 je spuštěn

Dobrý den,

elektronický systém pro podávání žádostí v dotačním programu pro podporu romských žáků SŠ a VOŠ na období září - prosinec 2017 byl spuštěn. 

Podávat žádosti mohou jen registrované organizace. Pokud jste se již registrovali dříve, použijte stejné přihlašovací údaje.

Postup registrace a zpracování žádosti najdete podrobně popsán v samostatné prezentaci na adrese http://is-integrace.msmt.cz/metodika/prezentace/

Součástí žádostí jsou i naskenované žádosti rodičů (bez čestných prohlášení). Nejlepší je všechny tyto žádosti naskenovat do jednoho souboru a ten potom vložit do příloh žádosti. Není potřeba (ale lze to) skenovat každou žádost zvlášť.

Termín ukončení podávání žádostí je 30.6.2017.

Podrobnější informace o dotačním řízení najdete na těchto stránkách MŠMT.

V případě dotazů využijte Nápovědu, resp. formulář uživatelské podpory.

dne 1.6.2017

Upozornění žadatelům

Ti, kteří nedodají kompletní žádost o dotaci, tak budou vyzvání prostřednictvím informačního systému o doplnění.

Zkontrolujte si Vaší žádost ještě jednou v systému.

Informace k podporované Aktivitě B:

Uvedená finanční částka např. 7 200 Kč je stanovena na max. počet hodin 8 za měsíc, po dobu 6ti měsíců. Tato částka není stanovena pouze na jednoho realizátora (např. žák potřebuje doučovat ze dvou předmětů z anglického jazyka a matematiky, škola rozdělí počet hodin mezi dva realizátory).

dne 5.12.2016

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy