Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci ve výzvách na Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a konzervatoří, Podporu integrace romské menšiny, a Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje o organizaci a v menu PROJEKTY vkládají žádosti o dotaci. K tomu doporučujeme využít aktuální informace v menu ATUALITY a METODIKA. Nápovědu najdete ve stejnojmenném MENU.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Vyhlášení Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu na podporu integrace romské menšiny v roce 2024.

Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 31. 1. 2024.

dne 20.12.2023

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání v roce 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání v roce 2024.

Výzva je zaměřena na podporu účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepřiznivé finanční situaci nebo se v nepříznivé finanční situaci ocitla dočasně.

IS-INTEGRACE bude pro zakládání žádostí otevřen od 11.12.2023 do 22.1.2024.

Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 22. 1. 2024.

dne 10.12.2023

Vyhlášení Výzvy na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšší odborných škol v roce 2024.

IS-INTEGRACE bude pro zakládání žádostí otevřen od 01.12.2023 do 10.01.2024.

Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 10. 01. 2024.

dne 1.12.2023

Otevření podávání žádosti ve Výzvě na Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2024.

IS-INTEGRACE bude pro zakládání žádostí otevřen od 3.11.2023 do 5.12.2023.

Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 5. 12. 2023.

dne 2.11.2023

Otevření podávání žádosti ve Výzvě na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023

MŠMT vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023.

Výzvu včetně příloh naleznete na adrese https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-mensiny-2023

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 20. března 2023. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

dne 16.2.2023

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy