Archív aktualit

Archív obsahuje veškeré publikované aktuality v rámci systému

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2021

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období září-prosinec 2021 probíhá do 30.7.2021. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

Aktualizaci výzvy na období září - prosinec naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/roma-ss-a-vos

Touto aktualizací byl mj. prodloužen původní termín sběru žádostí z 30.6. na 30.7.2021!!!!.

Pokud se týče vložení vyúčtování za období leden - červen, vyčkejte prosím. Informaci o možnosti vložení dokumentu obdržíte na Vaši e-mailovou adresu.

dne 31.5.2021

Vyúčtování programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2020

Pro vyúčtování projektů z programu ROMA SS - září-prosinec 2020 je potřeba k projektu nahrát:

1. Závěrečnou zprávu; 2. Vyúčtování; 3. Vypořádání se státním rozpočtem

Vzory formulářů jsou ke stažení zde (ve skupině dokumentů z roku 2020).

V souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace je příjemce povinen vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem nahrát do systému a zaslat v listinné podobě na adresu MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha nebo elektronicky do datové schránky MŠMT – vidaawt, a to nejpozději ve lhůtě 15. 2. 2021. Doporučujeme však nahrání i zaslání provést v dřívějším termínu, a to do 31. 1. 2021.

dne 5.1.2021

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2021

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období leden-červen 2021 probíhá do 29.1.2021. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

 

dne 31.12.2020

Otevření podávání žádostí ve výzvě Podpora integrace romské menšiny v roce 2021

Informační systém pro podávání žádostí v rámci výzvy Podpora integrace romské menšiny.

Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. 

Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou, datovou schránkou, nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 8.1.2021.

dne 4.12.2020

Otevření podávání žádosti ve Výzvě na Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 8. ledna 2021.

dne 4.12.2020

Vyúčtování programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2020

Podpoření žadatelé v programu Podpora sociálně znevýhodnéných romských žáků na období leden-červen 2020 můžou k svým projektům přikládat vyúčtování a závěrečnou zprávu.

Vzory formulářů jsou ke stažení zde.

Vyúčtování a závěrečnou zprávu z období leden-červen 2020 je potřeba do systému nahrát do 31.7.2020.

Dokumenty se pouze přikládají do systému - nezasílají se poštou.

dne 8.6.2020

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2020

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období leden-červen 2020 probíhá od 1.6.2020 do 31.6.2020. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

dne 1.6.2020

Otevření podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2020

Informační systém pro podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny. Podávání žádostí prostřednictvím online formuláře bude uzavřeno 10.1.2020.

Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. 

Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou, datovou schránkou, nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 17.1.2020.

dne 5.12.2019

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2020

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období leden-červen 2020 probíhá od 29.11.2019 do 8.1.2020. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

 

dne 29.11.2019

Semináře pro žadatele v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských studentů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání připravilo sérii seminářu pro žadatele v rámci dotační výzvy Podpora sociálně znevýhodnéných romských žáků SŠ, konzervatoří a VOŠ.

Z kapacitních důvodů je k účasti na semináři nutná rezervace.

Bližší informace a registrační formulář naleznete zde.

dne 11.10.2019

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2019

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období září-prosinec 2019 probíhá od 27.5.2019 do 28.6.2019.

Další informace jsou dostupné zde.

dne 27.5.2019

Výsledky výzvy programu na Podporu znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2019

MŠMT schválilo rozdělení podpory sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ na období leden – červen 2019.

dne 24.4.2019

Otevření podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2019

Dnes (7.12.2017) byl otevřen informační systém pro podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny. Podávání žádostí prostřednictvím online formuláře bude uzavřeno 11.1.2019. Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou, datovou schránkou, nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 14.1.2019 do 14 hod.

Bližší informace včetně textu vyhlášení naleznete na těchto stránkách MŠMT

dne 7.12.2018

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2019

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období leden-červen 2019 probíhá od 5.11.2018 do 5.12.2018.

Další informace jsou dostupné zde.

dne 5.11.2018

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2018

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn. Další informace jsou dostupné zde.

 

dne 29.5.2018

Dotační program pro podporu romských žáků SŠ a VOŠ spuštěn

Dotační program "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří
a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2018" byl spuštěn.

Kompletní dokumentace vyhlášení naleznete na stránkách MŠMT.

 

dne 22.11.2017

Otevření podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2018

Dnes (6.11.2017) byl otevřen informační systém pro podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny. Podávání žádostí prostřednictvím online formuláře bude uzavřeno 23.11.2017. Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 24.11.2017 do 14 hod.

dne 6.11.2017

IS pro podávání žádostí o dotace na září - prosinec 2017 je spuštěn

Dobrý den,

elektronický systém pro podávání žádostí v dotačním programu pro podporu romských žáků SŠ a VOŠ na období září - prosinec 2017 byl spuštěn. 

Podávat žádosti mohou jen registrované organizace. Pokud jste se již registrovali dříve, použijte stejné přihlašovací údaje.

Postup registrace a zpracování žádosti najdete podrobně popsán v samostatné prezentaci na adrese http://is-integrace.msmt.cz/metodika/prezentace/

dne 1.6.2017

Upozornění žadatelům

Ti, kteří nedodají kompletní žádost o dotaci, tak budou vyzvání prostřednictvím informačního systému o doplnění.

Zkontrolujte si Vaší žádost ještě jednou v systému.

Informace k podporované Aktivitě B:

Uvedená finanční částka např. 7 200 Kč je stanovena na max. počet hodin 8 za měsíc, po dobu 6ti měsíců. Tato částka není stanovena pouze na jednoho realizátora (např. žák potřebuje doučovat ze dvou předmětů z anglického jazyka a matematiky, škola rozdělí počet hodin mezi dva realizátory).

dne 5.12.2016

IS pro podávání žádostí je spuštěn

Dobrý den,

nový elektronický systém pro podávání žádostí v dotačním programu pro podporu romských žáků SŠ a VOŠ byl spuštěn. 

Podávat žádosti mohou jen registrované organizace. 

Postup registrace a zpracování žádosti najdete podrobně popsán v samostatné prezentaci na adrese http://is-integrace.msmt.cz/metodika/prezentace/

Registrace organizace je pouze jednou, v dalších obdobích budete pouze podávat žádosti. Během registrace Vám mailem ve dvou krocích přijdou přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo). Velmi pečlivě tedy vyplňte IČ školy a JEDNU mailovou adresu. 

po registraci doplňte údaje o organizaci, budou použity pro vydání rozhodnutí. 

Teprve potom Vás systém pustí k podávání žádostí. Součástí žádostí jsou i naskenované žádosti rodičů (bez čestných prohlášení). Nejlepší je všechny tyto žádosti naskenovat do jednoho souboru, není potřeba (ale lze to) skenovat každou žádost zvlášť.

V případě dotazů využijte Nápovědu, resp. formulář uživatelské podpory.

 

dne 18.11.2016

Podávání žádostí na podporu romských žáků SŠ a VOŠ

Vítejte v prostředí elektronického podávání žádostí v dotačním řízení Podpora romských žáků SŠ a VOŠ.

Metodický pokyn, resp. vyhlášení programu najdete v tomto souboru. Základní informace o dotačním řízení najdete na těchto webových stránkách MŠMT.

Žádosti se podávají v elektronické i listinné podobě. Elektronický systém bude otevřen od 18.11. 2016 do 2.12.2016. Žadatelé ze škol budou moci zpracovat na základě žádostí rodičů souhrnnou žádost za školu. 

V případě, že si nebudete vědět rady, přečtěte si nápovědu, metodická doporučení, případně odpovědi na často kladené dotazy.

Pokud ani jedno nepomůže, obraťte se na uživatelskou podporu prostřednictvím tohoto formuláře.

dne 14.11.2016

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy