Archív aktualit

Archív obsahuje veškeré publikované aktuality v rámci systému

Vyhlášení Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu na podporu integrace romské menšiny v roce 2024.

Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 31. 1. 2024.

dne 20.12.2023

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání v roce 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání v roce 2024.

Výzva je zaměřena na podporu účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepřiznivé finanční situaci nebo se v nepříznivé finanční situaci ocitla dočasně.

IS-INTEGRACE bude pro zakládání žádostí otevřen od 11.12.2023 do 22.1.2024.

Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 22. 1. 2024.

dne 10.12.2023

Vyhlášení Výzvy na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšší odborných škol v roce 2024.

IS-INTEGRACE bude pro zakládání žádostí otevřen od 01.12.2023 do 10.01.2024.

Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 10. 01. 2024.

dne 1.12.2023

Otevření podávání žádosti ve Výzvě na Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2024.

IS-INTEGRACE bude pro zakládání žádostí otevřen od 3.11.2023 do 5.12.2023.

Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 5. 12. 2023.

dne 2.11.2023

Otevření podávání žádosti ve Výzvě na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023

MŠMT vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023.

Výzvu včetně příloh naleznete na adrese https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-mensiny-2023

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 20. března 2023. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

dne 16.2.2023

Vyhlášení Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2023.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 15. února 2023.

Žádosti pro rok 2023 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-INTEGRACE na adrese https://is-integrace.msmt.cz/.

dne 12.1.2023

Vyhlášení Výzvy na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2023.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 20. února 2023.

Žádosti pro rok 2023 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-INTEGRACE na adrese https://is-integrace.msmt.cz/.

dne 12.1.2023

Vyhlášení dotační Výzvy na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. ledna do 31. prosince 2023.  

Žádost o dotaci musí být podána nejpozději do 6. března 2023. 

Pro přípravu žádosti se využívá online formulář systému IS-Integrace na adrese https://is-integrace.msmt.cz/. IS-INTEGRACE bude otevřen pro vkládání žádostí v pondělí 6. února 2023.

 

dne 12.1.2023

Podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2022

Termín spuštění programu na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ROCE 2022 je z technických důvodů posunut na 31. 5. 2022. Uzávěrka podání příjmu projektů do výzvy zůstává 30. 6. 2022. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

Výzvu naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/roma-ss-a-vos

 

dne 24.5.2022

Upozornění k probíhající formální kontrole výzvy ROMA PIRM 2022

Dle platného znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e) žadatel o dotaci musí nově dokládat přílohu ve formě úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (ve výzvě uvedeno v bodě 8.1.f).

dne 20.5.2022

Dotační výzva na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji v roce 2022 byla zveřejněna

Odkaz na vyhlášení výzvy na internetových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-podporu-zvyseni-ucasti-deti-na-skolnim-stravovani-2022

Výzva byla otevřena ve čtvrtek dne 19.5.2022. Uzávěrka podání projektů do výzvy je 19.6.2022.

dne 17.5.2022

Otevření podávání žádostí ve výzvě Podpora integrace romské menšiny v roce 2022

Informační systém pro podávání žádostí v rámci výzvy Podpora integrace romské menšiny v roce 2022 byl spuštěn.

Bližší informace k Výzvě, způsobu podání žádostí, aj. naleznete na webu MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/integrace-romske-komunity

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 8. května 2022.

dne 8.4.2022

Otevření podávání žádosti ve Výzvě na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022.

Výzvu naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-mensiny-2022

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 19. dubna 2022. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

dne 19.3.2022

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2021

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období září-prosinec 2021 probíhá do 30.7.2021. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

Aktualizaci výzvy na období září - prosinec naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/roma-ss-a-vos

Touto aktualizací byl mj. prodloužen původní termín sběru žádostí z 30.6. na 30.7.2021!!!!.

 

dne 31.5.2021

Vyúčtování programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2020

Pro vyúčtování projektů z programu ROMA SS - září-prosinec 2020 je potřeba k projektu nahrát:

1. Závěrečnou zprávu; 2. Vyúčtování; 3. Vypořádání se státním rozpočtem

Vzory formulářů jsou ke stažení zde (ve skupině dokumentů z roku 2020).

V souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace je příjemce povinen vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem nahrát do systému a zaslat v listinné podobě na adresu MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha nebo elektronicky do datové schránky MŠMT – vidaawt, a to nejpozději ve lhůtě 15. 2. 2021. Doporučujeme však nahrání i zaslání provést v dřívějším termínu, a to do 31. 1. 2021.

dne 5.1.2021

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2021

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období leden-červen 2021 probíhá do 29.1.2021. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

 

dne 31.12.2020

Otevření podávání žádostí ve výzvě Podpora integrace romské menšiny v roce 2021

Informační systém pro podávání žádostí v rámci výzvy Podpora integrace romské menšiny.

Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. 

Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou, datovou schránkou, nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 8.1.2021.

dne 4.12.2020

Otevření podávání žádosti ve Výzvě na Podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2024.

IS-INTEGRACE bude pro pro zakládání žádostí otevřen od 3.11.2023 do 5.12.2023.

Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 5. 12. 2023.

dne 4.12.2020

Vyúčtování programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2020

Podpoření žadatelé v programu Podpora sociálně znevýhodnéných romských žáků na období leden-červen 2020 můžou k svým projektům přikládat vyúčtování a závěrečnou zprávu.

Vzory formulářů jsou ke stažení zde.

Vyúčtování a závěrečnou zprávu z období leden-červen 2020 je potřeba do systému nahrát do 31.7.2020.

Dokumenty se pouze přikládají do systému - nezasílají se poštou.

dne 8.6.2020

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2020

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období leden-červen 2020 probíhá od 1.6.2020 do 31.6.2020. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

dne 1.6.2020

Otevření podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2020

Informační systém pro podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny. Podávání žádostí prostřednictvím online formuláře bude uzavřeno 10.1.2020.

Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. 

Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou, datovou schránkou, nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 17.1.2020.

dne 5.12.2019

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2020

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období leden-červen 2020 probíhá od 29.11.2019 do 8.1.2020. Pro posouzení žádosti je rozhodující datum přijetí na MŠMT!

 

dne 29.11.2019

Semináře pro žadatele v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských studentů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání připravilo sérii seminářu pro žadatele v rámci dotační výzvy Podpora sociálně znevýhodnéných romských žáků SŠ, konzervatoří a VOŠ.

Z kapacitních důvodů je k účasti na semináři nutná rezervace.

Bližší informace a registrační formulář naleznete zde.

dne 11.10.2019

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2019

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období září-prosinec 2019 probíhá od 27.5.2019 do 28.6.2019.

Další informace jsou dostupné zde.

dne 27.5.2019

Výsledky výzvy programu na Podporu znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2019

MŠMT schválilo rozdělení podpory sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ na období leden – červen 2019.

dne 24.4.2019

Otevření podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2019

Dnes (7.12.2017) byl otevřen informační systém pro podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny. Podávání žádostí prostřednictvím online formuláře bude uzavřeno 11.1.2019. Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou, datovou schránkou, nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 14.1.2019 do 14 hod.

Bližší informace včetně textu vyhlášení naleznete na těchto stránkách MŠMT

dne 7.12.2018

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období leden-červen 2019

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn.

Sběr žádostí na období leden-červen 2019 probíhá od 5.11.2018 do 5.12.2018.

Další informace jsou dostupné zde.

dne 5.11.2018

Otevření podávání žádostí v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků na období září-prosinec 2018

Program na PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL byl spuštěn. Další informace jsou dostupné zde.

 

dne 29.5.2018

Dotační program pro podporu romských žáků SŠ a VOŠ spuštěn

Dotační program "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří
a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2018" byl spuštěn.

Kompletní dokumentace vyhlášení naleznete na stránkách MŠMT.

 

dne 22.11.2017

Otevření podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2018

Dnes (6.11.2017) byl otevřen informační systém pro podávání žádostí v dotačním programu Podpora integrace romské menšiny. Podávání žádostí prostřednictvím online formuláře bude uzavřeno 23.11.2017. Po uzavření a podání žádosti je třeba vytisknout žádost a zaslat ji spolu s originálem čestného prohlášení na adresu MŠMT uvedenou v textu vyhlášení. Žádost a čestné prohlášení v listinné podobě musejí být odeslány poštou nebo osobně doručeny na podatelnu MŠMT nejpozději do 24.11.2017 do 14 hod.

dne 6.11.2017

IS pro podávání žádostí o dotace na září - prosinec 2017 je spuštěn

Dobrý den,

elektronický systém pro podávání žádostí v dotačním programu pro podporu romských žáků SŠ a VOŠ na období září - prosinec 2017 byl spuštěn. 

Podávat žádosti mohou jen registrované organizace. Pokud jste se již registrovali dříve, použijte stejné přihlašovací údaje.

Postup registrace a zpracování žádosti najdete podrobně popsán v samostatné prezentaci na adrese http://is-integrace.msmt.cz/metodika/prezentace/

dne 1.6.2017

Upozornění žadatelům

Ti, kteří nedodají kompletní žádost o dotaci, tak budou vyzvání prostřednictvím informačního systému o doplnění.

Zkontrolujte si Vaší žádost ještě jednou v systému.

Informace k podporované Aktivitě B:

Uvedená finanční částka např. 7 200 Kč je stanovena na max. počet hodin 8 za měsíc, po dobu 6ti měsíců. Tato částka není stanovena pouze na jednoho realizátora (např. žák potřebuje doučovat ze dvou předmětů z anglického jazyka a matematiky, škola rozdělí počet hodin mezi dva realizátory).

dne 5.12.2016

IS pro podávání žádostí je spuštěn

Dobrý den,

nový elektronický systém pro podávání žádostí v dotačním programu pro podporu romských žáků SŠ a VOŠ byl spuštěn. 

Podávat žádosti mohou jen registrované organizace. 

Postup registrace a zpracování žádosti najdete podrobně popsán v samostatné prezentaci na adrese http://is-integrace.msmt.cz/metodika/prezentace/

Registrace organizace je pouze jednou, v dalších obdobích budete pouze podávat žádosti. Během registrace Vám mailem ve dvou krocích přijdou přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo). Velmi pečlivě tedy vyplňte IČ školy a JEDNU mailovou adresu. 

po registraci doplňte údaje o organizaci, budou použity pro vydání rozhodnutí. 

Teprve potom Vás systém pustí k podávání žádostí. Součástí žádostí jsou i naskenované žádosti rodičů (bez čestných prohlášení). Nejlepší je všechny tyto žádosti naskenovat do jednoho souboru, není potřeba (ale lze to) skenovat každou žádost zvlášť.

V případě dotazů využijte Nápovědu, resp. formulář uživatelské podpory.

 

dne 18.11.2016

Podávání žádostí na podporu romských žáků SŠ a VOŠ

Vítejte v prostředí elektronického podávání žádostí v dotačním řízení Podpora romských žáků SŠ a VOŠ.

Metodický pokyn, resp. vyhlášení programu najdete v tomto souboru. Základní informace o dotačním řízení najdete na těchto webových stránkách MŠMT.

Žádosti se podávají v elektronické i listinné podobě. Elektronický systém bude otevřen od 18.11. 2016 do 2.12.2016. Žadatelé ze škol budou moci zpracovat na základě žádostí rodičů souhrnnou žádost za školu. 

V případě, že si nebudete vědět rady, přečtěte si nápovědu, metodická doporučení, případně odpovědi na často kladené dotazy.

Pokud ani jedno nepomůže, obraťte se na uživatelskou podporu prostřednictvím tohoto formuláře.

dne 14.11.2016

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy