Ke stažení

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které žadatelé o dotace budou potřebovat ke zpracování vlastní projektové žádosti, k realizaci projektu i jeho vyúčtování.

2022

ROMA SŠ

Příloha č. 3 - vyúčtování

Příloha č. 4 - závěrečná zpráva

Podpora integrace romské menšiny

Příloha č. 4_4a - vyúčtování dotace

Podpora zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji

Příloha č. 2 - závěrečná zpráva

 

 

Podpora zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji

Návrh obsahu přílohy pro NNO o spolupracujících školách
 

 

2021

ROMA SŠ

Materiály k dotačnímu programu "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden - červen 2021 a září - prosinec 2021"

Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete k příslušnému souboru:

(Výzva je vyhlášená na celý rok 2021, obsahuje termíny pro podávání žádostí na obě období)
 
Text výzvyVyhlášení výzvy na rok 2021

 

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 - Žádost o zařazení do výzvy sociálně znevýhodněných romských žáků/studentů: Příloha č. 1.docx (POZOR! Letos se žádosti do systému nahrávají)

Příloha č. 2 – Avízo o vratce (vyplňuje škola) Příloha č. 2.docx

 

FORMULÁŘ VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

FORMULÁŘ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

FORMULÁŘ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM

 

VZDELMEN

Materiály k výzvě "Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021"

Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete k příslušnému souboru:

Text výzvyVyhlášení výzvy Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021

Přílohy 2-4: Vyúčtování, přehled čerpání, tisková zpráva, informace o hodnocení

Finanční vypořádání dotací (příloha č.3): Vypořádání

 

ROMA PIRM

Materiály k výzvě "Podpora integrace romské menšiny v roce 2021"

Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete k příslušnému souboru:

Přílohy 4-6Vyúčtování, přehled čerpání, tisková zpráva, informace o hodnocení

 
 

2020

ROMA SŠ

Materiály k dotačnímu programu "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden - červen 2020 a září - prosinec 2020 "

Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete k příslušnému souboru:

(Výzva je vyhlášená na celý rok 2020, obsahuje termíny pro podávání žádostí na obě období)
 
Text výzvyVyhlášení výzvy na rok 2020

 

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 - Žádost o zařazení do výzvy sociálně znevýhodněných romských žáků/studentů: Příloha č. 1.docx (žádosti se do systému nenahrávají)

Příloha č. 2 – Avízo o vratce (vyplňuje škola) Příloha č. 2.docx

Příloha č. 3 – Avízo o vratce (vyplňuje kraj)  Příloha č. 3.docx

 

FORMULÁŘ VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

FORMULÁŘ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

FORMULÁŘ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM

ROMA PIRM

Materiály k dotačnímu programu "Podpora integrace romské menšiny v roce 2020"

Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete k příslušnému souboru:

Text výzvy: Vyhlášení výzvy programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2020
 
Přílohy výzvy:
 
Příloha č.2.: Formulář vyúčtování dotace
 
Příloha č.3.: Formulář závěrečné zprávy
 
Příloha č.4.: Formulář avíza
 
Příloha č.7.: Formulář čestného prohlášení - je povinnou přílohou žádosti!
 
 
 

2019

ROMA SŠ

Materiály k dotačnímu programu "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden - červen 2019 a září - prosinec 2019 "

Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete k příslušnému souboru:

(Výzva je vyhlášená na celý rok 2019, obsahuje termíny pro podávání žádostí na obě období)
 
 

Text výzvyVyhlášení výzvy na rok 2019

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 - Žádost o zařazení do výzvy sociálně znevýhodněných romských žáků/studentů: Příloha č. 1.docx

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení žadatele o dotaci, že ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, atd.: Příloha č. 2.docx

Příloha č. 3 – Souhlas právnické osoby se zveřejněním identifikačních údajů školy na webových stránkách ministerstva, a souhlas právnické osoby se zveřejněním údajů uvedených v žádosti a dokumentů v souvislosti s poskytnutím dotace v informačních systémech DOTInfo (Informace o dotacích) a CEDR (Centrální registr dotací) v případě, že mu bude poskytnuta dotace: Příloha č. 3.docx

Příloha č. 4 – Formulář vyúčtování dotace: Příloha č. 4.xlsx

Příloha č. 5 – Formulář závěrečné zprávy: Příloha č. 5.xlsx

Příloha č. 6 – Formulář Avíza o finanční vratce: Příloha č. 6.docx

 
 
 

ROMA PIRM

Materiály k dotačnímu programu "Podpora integrace romské menšiny v roce 2019"

Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete k příslušnému souboru:

Text výzvy: Vyhlášení výzvy programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2019
 
Přílohy výzvy:
 
 
 
Příloha č.4.: Formulář avíza
 
Příloha č.7.: Formulář čestného prohlášení - je povinnou přílohou žádosti!

 

2018

Materiály k dotačnímu programu "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2018"

Kliknutím na níže uvedený odkaz se dostanete k příslušnému souboru: