Archív aktualit: Dotační program pro podporu romských žáků SŠ a VOŠ spuštěn

Dotační program "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří
a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2018" byl spuštěn.

Kompletní dokumentace vyhlášení naleznete na stránkách MŠMT.

 

Speciálně upozorňujeme na čl. 8 vyhlášení:

Zvláštní ustanovení

4) Žadatel je povinen k žádosti dále připojit

- čestné prohlášení o existenci či neexistenci dluhu vůči státnímu rozpočtu, včetně informace, zda se za poslední tři roky dopustil porušení rozpočtové kázně, a pokud ano, v jaké výši mu byl vyměřen odvod a zda jej již uhradil nebo mu byl prominut, nebo že se porušení rozpočtové kázně nedopustil, a dále

- doklad o vlastnictví bankovního účtu, na který má být dotace odeslána,

- doklad o ustavení statutárního orgánu nebo plná moc a výpis z rejstříku, který dokládá vznik žadatele.

 
dne 22.11.2017

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy