ROMA PIRM

2023

  • Dotační program PODPORA INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY 2023

Zaznam_z_online_seminare_k_vyhlaseni_Vyzvy_PIRM_2022_20220420.pdf  Výzva PIRM 2023

Termín pro podání žádostí: do 15. 02. 2023

Žádosti pro rok 2023 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-INTEGRACE na adrese https://is-integrace.msmt.cz/.

 

Přílohy ke stažení:

 

2022

 

  • Dotační program PODPORA INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY 2022

Vyzva_ROMA_PIRM_2022.pdf Vyzva_ROMA_PIRM_2022.pdf

Termín pro podání žádostí: do 08. 05. 2022

Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-integrace.msmt.cz/.

 

Přílohy ke stažení:

Priloha_2_popisprojektu.docx Priloha_2_popisprojektu.docx

Priloha_3a_rozpocetprojetku_skoly_.docx Priloha_3a_rozpocetprojetku_skoly_.docx

Priloha_4_4a_vyuctovanidotace.docx Priloha_4_4a_vyuctovanidotace.docx

Priloha_5_kriteriaposouzeniprojektu.docx Priloha_5_kriteriaposouzeniprojektu.docx

Priloha_6_avizoovratce.docx Priloha_6_avizoovratce.docx