INTEGRACE PV

2023

Dotační výzva na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2023

Termín pro podání žádostí: do 6. 03. 2023

Termín pro vkládání žádostí: od 3. 02. 2023

Pro přípravu žádosti se využívá online formulář systému IS-Integrace na adrese https://is-integrace.msmt.cz/.

Přílohy ke stažení:

Příloha č. 1: https://www.msmt.cz/file/59311/

Příloha č. 2: https://www.msmt.cz/file/59312/

Příloha č. 3: https://www.msmt.cz/file/59313/

Příloha č. 4: https://www.msmt.cz/file/59314/

 

2022

  • Dotační výzva na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji 2022

Vyzva_Podpora_zvyseni_ucasti_deti_na_predskolnim_vzdelavani_v_KK_a_UK_v_roce_2022.pdf Vyzva_Podpora_zvyseni_ucasti_deti_na_predskolnim_vzdelavani_v_KK_a_UK_v_roce_2022.pdf

Termín pro podání žádostí: do 19. 06. 2022

Termín pro vkládání žádostí: od 19. 05. 2022

Pro přípravu žádosti se využívá online formulář systému IS-Integrace na adrese https://is-integrace.msmt.cz/.

 

Přílohy ke stažení:

Priloha_c._1_Zadost_o_zarazeni_do_programu.docx Priloha_c._1_Zadost_o_zarazeni_do_programu.docx

Priloha_c._2_Zaverecna_zprava.docx Priloha_c._2_Zaverecna_zprava.docx

Priloha_c._3_Avizo_o_vratce.docx Priloha_c._3_Avizo_o_vratce.docx

Priloha_c._4_Avizo_o_vratce_kraje.xlsx Priloha_c._4_Avizo_o_vratce_kraje.xlsx

Online setkání s žadateli

Informace, které byly sděleny na online semináři dne 24. 5. 2022, jsou ke stažení Zaznam_z_online_schuzky_24_5_2022.pdf Zaznam_z_online_schuzky_24_5_2022.pdf.