INTEGRACE PV

2024

Dotační výzva na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2023

 

Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 22. 1. 2024.

Pro přípravu žádosti se využívá online formulář systému IS-Integrace na adrese https://is-integrace.msmt.cz/.

 

Přílohy:

 

Příloha 1 - Dodatek k žádostí (povolte makra).xlsm

Příloha 2 - Žádost o zařazení do programu.docx

Příloha 3 - Závěrečná zpráva - Formulář vyučtování dotace.xlsx

Příloha 3a - Závěrečná zpráva - Přehled použití dotace.xlsx

Příloha 3b - Závěrečná zpráva - Věcné vyhodnocení projektu.docx

Příloha 4 - Formulář avíza vratky dotace pro přímé příjemce.docx

Příloha 5 - Formulář avíza vratky dotace k využití pro ÚSC.xlsx

Příloha 6 - Kritéria hodnocení žádosti.pdf

Příloha 7 - Potvrzení o spolupráci.docx

 

2023

Dotační výzva na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2023

Termín pro podání žádostí: do 06. 03. 2023

Termín pro vkládání žádostí: od 03. 02. 2023

Pro přípravu žádosti se využívá online formulář systému IS-Integrace na adrese https://is-integrace.msmt.cz/.

Přílohy ke stažení:

Příloha č. 1: https://www.msmt.cz/file/59311/

Příloha č. 2: https://www.msmt.cz/file/59312/

Příloha č. 3: https://www.msmt.cz/file/59313/

Příloha č. 4: https://www.msmt.cz/file/59314/

 

2022

  • Dotační výzva na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji 2022

Vyzva_Podpora_zvyseni_ucasti_deti_na_predskolnim_vzdelavani_v_KK_a_UK_v_roce_2022.pdf Vyzva_Podpora_zvyseni_ucasti_deti_na_predskolnim_vzdelavani_v_KK_a_UK_v_roce_2022.pdf

Termín pro podání žádostí: do 19. 06. 2022

Termín pro vkládání žádostí: od 19. 05. 2022

Pro přípravu žádosti se využívá online formulář systému IS-Integrace na adrese https://is-integrace.msmt.cz/.

 

Přílohy ke stažení:

Priloha_c._1_Zadost_o_zarazeni_do_programu.docx Priloha_c._1_Zadost_o_zarazeni_do_programu.docx

Priloha_c._2_Zaverecna_zprava.docx Priloha_c._2_Zaverecna_zprava.docx

Priloha_c._3_Avizo_o_vratce.docx Priloha_c._3_Avizo_o_vratce.docx

Priloha_c._4_Avizo_o_vratce_kraje.xlsx Priloha_c._4_Avizo_o_vratce_kraje.xlsx

Online setkání s žadateli

Informace, které byly sděleny na online semináři dne 24. 5. 2022, jsou ke stažení Zaznam_z_online_schuzky_24_5_2022.pdf Zaznam_z_online_schuzky_24_5_2022.pdf.