FAQ - často kladené dotazy

Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions)

Než začnete pracovat informačním systémem, je vhodné si přečíst návod. Přesto se však může stát, že v něm nenajdete všechno. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat nejčastější dotazy žadatelů a odpovědi na ně. Přečtete-li si je, můžete předejít obtžím a problémům, které Vás mohou potkat.

Otázky jsou řazeny pod sebou, v textu můžete vyhledávat např. stiskem klávesové zkratky CTRL + F a zadáním Vámi hledaného slova...např. registrace.

1. Registrace

1.1. Po registraci jsme nedostali registrační mail. Za jak dlouho přijde?

Systém odesílá registrační mail ihned po registraci. Pokud vám do 1 hodiny mail nepřijde, pak překontrolujte složku s nevyžádanou poštou (SPAM). Pokud ani tam nebude, napište na uživatelskou podporu na adrese http://is-integrace.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/

 

1.2. Po registraci nám přišel mail bez uživatelského jména a hesla. Jak se přihlásíme do systému?

Systém odešle na zadanou registrační adresu uživatele registrační mail, ve kterém je internetový odkaz zajišťující aktivaci vašeho účtu. Je třeba přejít na tuto adresu (klikněte na tento odkaz nebo ho zkopírujte do adresního řádku internetového prohlížeče) a tím účet aktivujete. Teprve potom vám systém zašle uživatelské jméno a heslo.

 

2. Údaje o organizaci

2.1. Po úvodní registraci se mi vyplnila některá pole o organizaci sama... Proč ne všechna? Odkud se vzaly tyto informace?

Data se načítají z veřejného rejstříku ARES. V tomto rejstříku ale nejsou všechna požadována data, proto je část polí potřeba doplnit ručně (a upozornit na případné nesrovnalosti)

 

3. Zakládání a editace žádosti

3.1. Jaký je postup zadání žádosti?

Postup je tento:

  1. Po registraci a vyplnění všech údajů o organizaci založíte novou žádost (projekt).
  2. Projektová žádost se objeví ve skupině rozpracovaných žádostí. Klepněte na tlačítko editovat.
  3. V projektové žádosti najdete vlevo dílčí podkapitoly. Vyplňte každou z nich požadovanými údaji. Nezapomeňte průběžně data ukládat.
  4. Překontrolujte náhled žádosti a vygenerujte vlastní souhrnnou žádost. 
  5. Pokud žádáte o podporu v Programu ROMA SŠ, stáhněte v sekci Podané projekty vlastní žádost, vytiskněte ji, podepište a zašlete na MŠMT dle metodiky MŠMT.
  6. Pokud žádáte o podporu v jiném programu, dodržte pokyny uvedené v Přehledu projektu

3.2. Žádosti jednotlivých studentů pro které žádáme o podporu (platí pro ROMA SS)

V programu na podporu sociálně znevýhodněných romských studentů je potřeba vyplnit žádost pro jednotlivé studenty (odpovídající příloha výzvy). Do formuláře žádosti na rok 2020 už není potřeba nahrávat do systému jednotlivé vyplněné žádosti - žadatel (škola) je sesbírá a uchová pro případ kontroly.
 

3.3. Nemůžu nahrát povinnou přílohu

Některé programy (např. Podpora integrace romské menšiny) vyžadují větší počet povinných příloh. Všechny povinné přílohy je potřeba nahrát do příslušné kolonky a následně je najednou vložit pomocí tlačítka Uložit na konci stránky. (Není tedy možné nahrát např. první dva dokumenty, uložit je a pak nahrát třetí). Doporučená velikost jednoho souboru je méně než 10MB.

 

4. Uzavření a podání projektu

4.1. Jakým způsobem uzavřeme projekt/podáme žádost?

a) Pokud žádáte o podporu v rámci výzvy NA PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇENÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VOŠ

Vlastní žádost je tvořena webovým formulářem, který obsahuje všechny podstatné položky pro výpočet celkové požadované částky na právnickou osobu.

Po vyplnění všech povinných polí formuláře projektu se v části přehled projektu objeví zelené tlačítko , které je třeba potvrdit. Žádost je tím podaná v systému. 
 
Žadatel následně:
  • vygeneruje vlastní PDF žádost,
  • vytiskne,
  • potvrdí statutární orgán právnické osoby podpisem a razítkem.

Vytištěnou a potvrzenou žádost zašle v písemné podobě nebo datovou zprávou:

Adresa:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání – 21

Oddělení základního vzdělávání - 210

Mgr. Anna Brychtová

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

ID datové schránky:

vidaawt

Obálka musí být označena, a to v levé části nápisem pro I. období „ROMA SŠ a VOŠ leden - červen 2020“.

 
 

b) Pokud žádáte o podporu v rámci výzvy PODPORA INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY:

Vlastní žádost je tvořena webovým formulářem, který obsahuje všechny podstatné položky pro výpočet celkové požadované částky na právnickou osobu.

Po vyplnění všech povinných polí formuláře projektu se v části přehled projektu objeví zelené tlačítko , které je třeba potvrdit. Žádost je tím podaná v systému. 

Následně je potřeba vytisknout:

a) formulář čestného prohlášení (příloha XX vyhlášení)

b) celou žádost kterou vygenerujete po klepnutí na tlačítko "Stáhnout pdf žádosti" () v části PROJEKTY nahoře vpravo

a tyto podepsané a razítkem opatřené dokumenty zaslat poštou, nebo do datové schránky na adresu:

 

Mgr. Hana Cetlová

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Oddělení základního vzdělávání

Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1

 

ID datové schránky:

vidaawt

Obálka musí být označena, a to v levé části nápisem „ROMA PIRM 2021“.

 

b) Pokud žádáte o podporu v rámci výzvy PODPORA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN:

Vlastní žádost je tvořena webovým formulářem, který obsahuje všechny podstatné položky pro výpočet celkové požadované částky na právnickou osobu.

Po vyplnění všech povinných polí formuláře projektu se v části přehled projektu objeví zelené tlačítko , které je třeba potvrdit. Žádost je tím podaná v systému. 

Následně je potřeba vytisknout:

a) celou žádost kterou vygenerujete po klepnutí na tlačítko "Stáhnout pdf žádosti" () v části PROJEKTY nahoře vpravo. Tento dokument je potřeba opatřit podpisem a razítkem statutárního zástupce a zaslat poštou, nebo do datové schránky na adresu:

 

Mgr. Hana Cetlová

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Oddělení základního vzdělávání

Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1

 

ID datové schránky:

vidaawt

Obálka musí být označena, a to v levé části nápisem „PODPORA VZDĚLÁVACÍCH A KTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 2021“.

 

4.2 Žádost jsem podal, co bude dál?

Žádost po podání vstupuje do cyklu hodnocení, bude zkontrolována po formální a následně věcné stránce. Tak, jak postupuje procesem schvalování, přechází do různých stavů (např. "Podaná" =>"Formálně skontrolována - vyhovuje metodice MŠMT"=>...). Jednotlivé stavy je možné sledovat po přihlášení do systému v části Projekty.

 

5. Vyúčtování a závěrečná zpráva

5.1. Jakým způsobem se podává vyúčtování a závěrečná zpráva?

Postup podávání vyúčtování a závěrečné zprávy stanovuje konkrétní programová výzva. Aktuálně se např vyúčtování a závěrečná zpráva v programu Podpora sociálně znevýhodněných romských studentů SŠ vkládají přímo do systému IS-INTEGRACE. Úspěšné projekty budou přepnuty do stavu "Podpořený" a zároveň se u nich objeví tlačítko pro vstup do formuláře vyúčtování. V tomto formuláři na příslušné místo žadatelé nahrají požadované dokumenty a formulář uzavřou a podají (podobné jako se podával původní projekt). Dokumenty vyúčtování se budou kontrolovat a v případě nedostatků budou vráceny žadatelům k doiplnění.
Upozornění: Vyúčtování je možné do systému nahrávat až když je projekt ve stavu Podpořený.