FAQ - často kladené dotazy

Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions)

Než začnete pracovat informačním systémem, je vhodné si přečíst návod. Přesto se však může stát, že v něm nenajdete všechno. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat nejčastější dotazy žadatelů a odpovědi na ně. Přečtete-li si je, můžete předejít obtžím a problémům, které Vás mohou potkat.

Otázky jsou řazeny pod sebou, v textu můžete vyhledávat např. stiskem klávesové zkratky CTRL + F a zadáním Vámi hledaného slova...např. registrace.

1. Registrace

1.1. Po registraci jsme nedostali registrační mail. Za jak dlouho přijde?

Systém odesílá registrační mail ihned po registraci. Pokud vám do 1 hodiny mail nepřijde, pak překontrolujte složku s nevyžádanou poštou (SPAM). Pokud ani tam nebude, napište na uživatelskou podporu na adrese http://is-integrace.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/

 

1.2. Po registraci nám přišel mail bez uživatelského jména a hesla. Jak se přihlásíme do systému?

Systém odešle na zadanou registrační adresu uživatele registrační mail, ve kterém je internetový odkaz zajišťující aktivaci vašeho účtu. Je třeba přejít na tuto adresu (klikněte na tento odkaz nebo ho zkopírujte do adresního řádku internetového prohlížeče) a tím účet aktivujete. Teprve potom vám systém zašle uživatelské jméno a heslo.

 

2. Údaje o organizaci

2.1. Po úvodní registraci se mi vyplnila některá pole o organizaci sama... Proč ne všechna? Odkud se vzaly tyto informace?

Data se načítají z veřejných rejstříků organizací, zde však nejsou všechna data. Proto je potřeba ostatní údaje zadat ručně.

 

3. Zakládání a editace žádosti

3.1. Jaký je postup zadání žádosti?

Postup je tento:

  1. Po registraci a vyplnění všech údajů o organizaci založíte novou žádost (projekt).
  2. Projektová žádost se objeví ve skupině rozpracovaných žádostí. Klepněte na tlačítko editovat.
  3. V projektové žádosti najdete vlevo dílčí podkapitoly. Vyplňte každou z nich požadovanými údaji. Nezapomeňte průběžně data ukládat.
    (pokud žádáte o podporu v programu ROMA SŠ, tak v kapitole Přiložené soubory vložte naskenované žádosti studentů/rodičů dle Vyhlášení, čl. V odstavec 6).
  4. Překontrolujte náhled žádosti a vygenerujte vlastní souhrnnou žádost. 
  5. Pokud žádáte o podporu v Programu ROMA SŠ, stáhněte v sekci Podané projekty vlastní žádost, vytiskněte ji, podepište a zašlete na MŠMT dle metodiky MŠMT.
  6. Pokud žádáte o podporu v jiném programu, dodržte pokyny uvedené v Přehledu projektu

3.1. Nemůžu nahrát povinnou přílohu

Některé programy (např. Podpora integrace romské menšiny) vyžadují větší počet povinných příloh. Všechny povinné přílohy je potřeba nahrát do příslušné kolonky a následně je najednou vložit pomocí tlačítka Uložit na konci stránky. (Není tedy možné nahrát např. první dva dokumenty, uložit je a pak nahrát třetí).

 

4. Uzavření a podání projektu

4.1. Jakým způsobem uzavřeme projekt/podáme žádost?

A Pokud žádáte o podporu v rámci programu PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇENÝCH ROMSKÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A STUDENTŮ VOŠ

B Pokud žádáte o podporu v rámci programu PODPORA INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY:

Po vyplnění všech povinných polí formuláře projektu se v části přehled projektu objeví zelené tlačítko , které je třeba potvrdit. Žádost je tím podaná.

Následně je potřeba vytisknout:

a) formulář čestného prohlášení (příloha XX vyhlášení)

b) celou žádost kterou vygenerujete po klepnutí na tlačítko "Stáhnout pdf žádosti" () v části PROJEKTY nahoře vpravo

a tyto podepsané a razítkem opatřené dokumenty zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Oddělení základního vzdělávání

Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1

 

4.2 Žádost jsem podal, co bude dál?

Žádost po podání vstupuje do cyklu hodnocení, bude zkontrolována po formální a následně věcné stránce. Tak, jak postupuje procesem schvalování, přechází do různých stavů (např. "Podaná" =>"Formálně skontrolována - vyhovuje metodice MŠMT"=>...). Jednotlivé stavy je možné sledovat po přihlášení do systému v části Projekty.